Výživové poradenství

V rámci výživového poradenství nabízím jednorázové konzultace, které jsou vhodné pro ty co mají dostatek informací a disciplíny a potřebují jen svou životosprávu zhodnotit a ujistit se, že jdou správnou cestou, nebo dlouhodobou péči pro ty co potřebují pomoc, podporu a dohled. 

Konzultace s diagnostikou    

Jednorázová konzultace a diagnostika  - kondiční analýza složení těla  Bodystat

Měření krevního tlaku

Hodnocení stávajícího stravování a návrh změn

Kontrolní diagnostika a konzultace

Hodnocení uplynulého období + kontrolní měření + diagnostika Bodystat

Bodystat

profesionální analýza složení těla (vyšetření znáte z pořadu „Jste to co jíte“) jde o komplexní pohled na lidské tělo, určení celkového stavu a  zdravotních rizik.

Bioimpedanční analyzátory složení těla pracují na principu měření různých složek proudových odporů při průchodu referenčního vzorku tělesnými strukturami. Vyšetření je rychlé, pohodlné, a klient může dostat nadstandardní zprávy jako - manažer těla, celkový wellness profil, analýzy rizika infarktu myokardu a program jeho ovlivnění.

Co prozradí výsledky?

Množství tuku ve vašem těle (cílový tuk a nadbytečný tuk)
Množství aktivní tělesné hmoty (svalstvo, voda a kostní hmota)
Meze normy tělesné hmotnosti, body mass index
Množství celkové tělesné vody
Váš klidový energetický výdej (tzv. bazální metabolismus)
Celková energetická potřeba a celkový energetický výdej při různých aktivitách
Poměr pas/boky, krevní tlak, tepová frekvence (maximální a cílová)
Trendová analýza všech výsledků
Zpráva o úrovni rizika onemocnění srce a cév
Management hmotnosti a aktivity

Bodystat vám spolehlivě odhalí když místo tuku ztrácíte svalovou hmotu (bývá u lidí, kteří při hladovce nemají dostatek pohybu), odhalí správnost pitného režimu a hydratace (když se zvětší procento celkové tělesné vody na úkor tuku), odhalí začátek tzv. jojo efektu (např. po 3 měsících úspěšného hubnutí se přestanete hýbat a začne přejídání, váha nic neodhalí – ale Bodystat ano). Existuje mnoho dalších příkladů, které poukazují na přínos pravidelného měření Bodystatem.

Jak se připravit na vyšetření?

Aby výsledky měření na Bodystatu byly co nejpřesnější dodržte prosím následující doporučení:
Nejíst příliš  3 hodiny před vyšetřením
Necvičit 12 hodin před vyšetřením
Nepít alkohol a kofein 24 hodin před vyšetřením
Nenatírat si ruce a nohy žádným mastným krémem před vyšetřením
Ženy by neměly vyšetření absolvovat kvůli nepřesnosti v období menstruace


Upozornění!

Měření se nedoporučuje provádět u těhotných žen.
Měření se nesmí provádět u osob s kardiostimulátorem.

Po vstupním vyšetření doporučujeme měsíční kontrolu a kvartální či půlroční analýzu. V závislosti na výsledcích je eventuelně vhodné upravit pohybovou aktivitu a jídelníček.

Bodystat používají přední lékařská pracoviště, např.:
Katedra antropometrie FTVS UK Praha, Centrum obezitologie 1. LF UK Praha, Endokrinologický ústav IKEM Praha – Institut preventivního lékařství

Měření krevního tlaku

Krevní tlak je důležitým ukazatelem zdraví vašeho srdce a cév.

Hodnota normálního tlaku u dospělých je nižší než 140 / 90 mmHg. Podle Světové zdravotnické organizace definujeme vysoký krevní tlak i pro hodnoty rovny 140 / 90 mmHg. Zrádnost vysokého krevního tlaku spočívá v tom, že se dlouho nemusí vůbec projevit, ale pro organismus je velmi nebezpečný. Poškozuje cévy v celém těle, zvláště pak v mozku, srdci a v oku.

Upozornění 

Pokud váš zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči obraťte se prosím na svého lékaře. Doporučení, které se týkají problematiky vaší výživy, nejsou určeny k tomu, aby lékařskou péči nahradily.

 

Kontaktujte nás

Kontakt

Silueta Salon Provozní doba:
Po - Pá - 8 - 20hod.
773 64 88 22
Husova 2117, Benešov
siluetabenesov@email.cz